Svátek má: Kazimír

Komentáře

Martin Kupka

poslanec PSP ČR (ODS)

Digitální technická mapa výrazně usnadní stavební řízení

Skupina poslanců napříč Sněmovnou předložila novelu zákona, která zavádí digitální technickou mapu.

Digitální technická mapa mimo jiné usnadní každému občanovi přístup k důležitým informacím o tom, k jakým sítím se bude moci na svém pozemku připojit. Urychlí se proces stavebního řízení a usnadní údržba a rozvoj technických sítí,

Digitální technická mapa sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, tedy např. o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Mapa shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem.

Martin Kupka