Svátek má: Hugo

Komentáře

Cíl - chudoba ducha a bída těl

Blahobytem umlčené Německo patrně touží zažít změnu. Zdá se, že většinu obyvatel posedla iracionální touha zakusit chudobu, asi proto, že ji nezažili.

Není to tak, že by se sami zřekli majetku a následovali Krista, ale jak je jejich zvykem, snaží se strhnout sebou celou Evropu. Ovládají EU, a tak se cíl všeobecné chudoby stal evropským programem. Tato revoluční proměna s cílem „zachránit naši planetu Zem,“ má být strhujícím příkladem pro zbytek světa.

Německo, tato kulturní zem, se znovu stává zdrojem fanatismu, který pod hesly o svobodě a demokracii usiluje o pravý opak. Jedině totalita umožní dosáhnout vytčené cíle a potlačit případný odpor. V iracionálním chování stáda sice nelze najít smysl, není však pochyb, že dnešní blouznění národů není náhodné. Nastolení světa řízeného nadlidmi vyvolené rasy se nepodařilo dosáhnout válkou a tak jsme dnes účastníky pokusu vložit řízení světa do rukou „z boží milosti“ vybrané skupiny. Záminka pro mobilizaci mas – ZÁCHRANA PLANETY, je dostatečně velká a důležitá, aby se při jejím plnění páchalo a omlouvalo cokoli. Kdo má takovou moc, aby dokázal zpochybnit iracionalitu chování záchranářů velebenou většinou médií Evropy a USA??? Lži tancují své vítězné tance a rozum zadupaný do země pokoutně odhaluje nahotu bojovníků – zachránců, varujíc před katastrofou.

V mé vlasti se hrobaři naší svobody klaní pomníkům těch, co nám svobodu vybojovali a nikomu to nepřijde divné. Kdyby ti, co nasazovali a pokládali své životy pro vlast, vystoupili z hrobů, sťali by mnohé ty pokrytecky skloněné hlavy. Naší nadějí, že vyklouzneme ze stahující se smyčky, je nedočkavost a bezohlednost evropských vůdkyň a vůdců. Jejich rozhodnutí začínají dopadat jak palice na hlavy všech, tedy i těch, co jsou ochotni poslouchat kohokoli, jen když nepřijdou o žvanec. Snad přichází čas, kdy se začne víc naslouchat té hrstce intelektuálů, která se snaží zachránit  co se dá. I jejich počet pod tlakem bruselské kazajky a naší vlády stoupá.

Karel Petřík  


Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
54%
Ne
transparent.gif transparent.gif
23%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
23%