Svátek má: Zlata

Komentáře

Alexandra Udženija

politička (ODS)

Byrokracie bobtná, představíme antibyrokratický balíček

Neuvěřitelných 150 návrhů na změnu zákonů ovlivňujících podnikatele bylo podáno od roku 2013, 69 z nich pak bylo „úspěšně“ schváleno. Nejvíce změn se uskutečnilo u daně z příjmu, v živnostenském zákonu či zákonu o DPH.

Hotovým „tryskometem“ změn není nikdo jiný než ministerstvo financí, které podalo 38 návrhů.

Malí živnostníci a firmy ale potřebují pravý opak. Kvalita podnikatelského prostředí se odvíjí od stability, předvídatelnosti, srozumitelnosti a jednoduchosti celého systému.

Ekonomové poukazují na to, že jednou z největších překážek pro rozvoj malých a středních podniků je právě složitost regulí a míra administrativní zátěže spojených se zákony.

Je potřeba udělat průvan v byrokracii, což je jasný plán ODS po volbách v roce 2017. Po návratu do vlády představíme komplexní balíček změn, který bude zahrnovat především snížení daní a odstranění zbytečné administrativy. Již nyní mohu s jistotou říci, že návrh změn bude obsahovat sjednocenou sazbu DPH, výrazné zrychlení zakládání společností s ručením omezeným, ale i ohlašování volné živnosti přes internet. Celý balíček, na rozdíl od současné vlády, budeme diskutovat a komunikovat s širokou i odbornou veřejností a slibuji, že za další 3 měsíce po prosazení tohoto balíčku rozhodně nebudeme znovu zasahovat do legislativy týkající se podnikatelského prostřed.

Alexandra Udženija