Svátek má: Petr

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Týden zástupce

Občanům zklamaných současnou politikou a stavem věcí veřejných, k akceptaci státu jako státu právního, a tedy spravedlivého, již nepostačuje pouhá existence veřejné moci, která rozhoduje o jejich právech a povinnostech.


Snad by bylo užitečné, kdyby občan věděl a viděl, že zde existuje ten, kdo „hlídá hlídače“, ten, který sice sám nerozhoduje, ale zřetelně a hlasitě volá po tom, aby bylo rozhodováno správně nejen podle litery, ale také podle rozumného smyslu zákonů a nařízení. Aby zde byli nejen ti, kteří rozhodují, ale také ti, kteří se starají o to, jak je rozhodováno. A v tomto smyslu ombudsmanství představuje fenomén, který reálně může přispívat k tomu, aby zastupitelská demokracie byla i nadále chápána jako funkční systém správy věcí veřejných.

To pro mne není nic nového, ale také to není a nebylo vždy jednoduché. Moderní společnost je charakterizována mimo jiné i tím, že stále stoupá počet občanů, kteří své osobní nebo skupinové zájmy a požadavky považují za obecné, dokonce lidská práva, která bez odpovídajících povinnosti musí být respektována. Tím nás ovšem vzdalují od světa, ve kterém jsme si v právech všichni rovni.

Jistě je potřebné a užitečné řešit záležitosti jednotlivých občanů, kteří se dostali do sporu s orgány veřejné moci. Ale myslím si, že úřad ombudsmana by měl činit více: že by měl být jaksi denně přítomen ve veřejném prostoru se svými názory, poznatky a zkušenostmi obyčejných lidí z jejich každodenního života. Kontakt s těmito poznatky a zkušenostmi ombudsmana by jistě prospěl zákonným předlohám, které se pokoušejí řešit vážné lidskoprávní problémy, před kterými stojíme. Proč by např. zákon o sociálním bydlení nemohl být představen a předem projednán u veřejného ochránce práv?

Prvé dva dny v úřadě jsem se spíše seznamoval s pracovištěm. Nicméně jsem odpověděl na desítky dopisů, kterými se občané obrátili na ombudsmana se záležitostmi, jejichž řešení však není v jeho kompetenci. Nelze jim však jen toto sdělit, myslím, že patří k povinnostem ombudsmana i v těchto případech jim poskytnout jednoduchou informaci kam se mají obrátit a co mohou a mají dělat.

Na práci zástupce Veřejného ochránce práv hledím s očekáváním a nadějí. Snad bylo v uplynulých dnech řečeno i to, co by mělo být rychle zapomenuto. Sotva lze spravedlivě toho, kdo se vzdá postavení známého pražského advokáta a poslance s velkou podporou veřejnosti, označit za „vysloužilého politika“. A za situace, kdy se před několika týdny nikoliv nepodstatná část veřejnosti domnívala, že by celý stát mohl úspěšně řídit a reprezentovat ten, kdo je ještě o rok starší, než jsem já, není snad nutné připomínat, že ne všichni senioři jsou ve stavu, v jakém je předvádí Partička v pořadu „Penzička“ na obrazovkách TV Prima…

Stanislav Křeček

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%