Svátek má: Arnošt

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Jiný a opravdový Listopad

Vždy jsem s jistými rozpaky naslouchal vyprávění mého otce, účastníka Pražského povstání v květnových dnech r. 1945 o tom, že již rok po těchto událostech se jejich historie vyprávěla zcela jinak


Dnes již tomu rozumím lépe: od nějaké doby se vždy, kdykoliv si připomínáme Listopad r. 1989, publicisté vyhýbají jakékoliv zmínce o některých aspektech tehdejších událostí, které, jak se obávám, se příliš nehodí k některým primitivním představám o vyrovnávání se s minulostí. Proč vlastně lidé přišli v úterý 21. 11. 1989 na Václavské náměstí, ale nikoliv k soše Sv. Václava, jak je v našich dějinách obvyklé, ale před budovu tehdejšího Vydavatelství Melantrich? Proč právě z balkónu této budovy k Pražanům promluvili V.Havel a A. Dubček? Otázky, které dnes v běžné publicistice i u příležitosti výročí těchto událostí zůstávají bez odpovědi. A všimněte si: ČT jako ilustrační záběry k jakýmkoliv zmínkám o nadcházejících výročích používá zásadně jen záběry se sochou Svatého Václava, i když zde se kolem 17. listopadu a v následujících dnech nic podstatného neudálo.

V sobotu 18.11.1989 se konal v Obecním domě tzv. Herecký koncert, pořad, při kterém herci přednášeli různé monology z divadelních her. Před koncertem však přijel J. Kačer a sdělil, že divadelníci zahajují stávku, že to lidem vysvětlí, pokud jej některý z organizátorů uvede. Ujal jsem se toho, předstoupil před nabitý sál a oznámil, že události, které se staly včera v ulicích Prahy, se již nesmí opakovat, a my všichni k tomu musíme přispět. Reakce byla ohromující…Pak vystoupil J. Kačer a prohlásil, že odmítá dále hrát jako nevědomý šašek…Revoluce přešla do ulic.

Druhého dne, v neděli 19. 11. 1989, jsme se(tehdejší tajemník ČSS J. Škoda, pozdější senátor J. Vyvadil a já) sešli a sepsali protest, který pak v pondělí 20.11. 1989 vychází na první stránce Svobodného slova, v té době deníku tehdejší Československé strany socialistické, jako prohlášení předsednictva této strany a jejího poslaneckého klubu nejen s protestem proti zásahu policie proti studentům, ale především na tehdejší poměry se zcela mimořádnou výzvou k nápravě poměrů, které takový zásah vůbec umožnily.

Pravda: v té době již od soboty 18.11. 1989 probíhalo ustanovování Občanského fóra a stávka studentů a herců, sepisovaly se rezoluce, ale toto bylo poprvé, kdy si mohli lidé přečíst prohlášení tehdejší legální organizace v oficiálních novinách, které nejen odsuzovalo to, co se stalo, ale žádalo nápravu poměrů. Reakce byla fantastická: již od rána se před budovou Melantricha na Václavském náměstí, kde tehdy sídlila redakce Svobodného slova, scházeli lidé a četli vystavené stránky deníku a v podvečer již byl před budovou veliký dav, který provolával "Zítra zase pravdu" a "Zítra přijdeme znova". To jsme pochopili jako mimořádnou příležitost a redaktor P.Kučera přivedl druhý den V. Havla, který zde poprvé vystoupil před tak velikým shromážděním spolu s řadou dalších osobností. Měj jsem tu čest zde také před plným Václavským náměstím vystoupit. Napadla mě vlastenecky-historická paralela a řekl jsem, že skoro před sto lety zazněla na prknech Národního divadla v opeře B. Smetany Braniboři v Čechách věta, která pak otřásla celou Evropou. A ta věta zní: „My nejsme lůza, my jsem lid!“ A také my zde na Václavském náměstí nejsme žádná lůza a žádné živly, jsme národ a lid této země! Na reakci lidí a na pohled na Václavské náměstí v těchto chvílích se nedá nikdy zapomenout….

Ale kdo si však dnes ještě vzpomene např. na M. Nevoleho, tehdy náměstka ředitele nakladatelství, který to vše technicky organizoval a zejména zajistil ozvučení Václavského náměstí, což byl v tehdejších podmínkách neuvěřitelný výkon…

V sobotu 25.11. 1989 nás tehdejší předseda Československé strany socialistické B. Kučera požádal, abychom na druhý den připravili první oficiální setkání tehdejší vlády a Občanského fóra. Pamatuji se, jak jsme s J. Vyvadilem běželi do Obecního domu zajistit místnosti, ale jakási vedoucí nás vyhodila s tím, že nic takového zde nepřipustí. Když jsme zklamaní odcházeli, vyběhli za námi podle oblečení dva číšníci a jeden kuchař s tím, že rozhovor slyšeli, ale že nepřipustí, aby se taková událost konala jinde, než "u nich", a že vše, jako zdejší Občanské fórum, zajistí. Tak se opravdu v Modrém salonku Obecního domu v neděli 26.11. 1989 setkávají delegace vlády tehdejší ČSSR a Občanského fóra. Fotografie z tohoto setkání, na kterém si přes stůl vedoucí těchto delegací L. Adamec a V. Havel podávají ruce, je často publikována. Z účastníků tohoto jednání jsou v aktivní politice již jen dva. Všichni byli členy delegace Občanského fóra: především prezident republiky Václav Klaus a poslanec Z. Jíčínský .

Možná se zmínky o aktivní úloze členů a funkcionářů tehdejších politických stran, z dnešního demokratického pohledu sice opravdu pseudostran, (Československé strany socialistické a Československé strany lidové), příliš nehodí do dnešních zjednodušených představ o kolaborantech s tehdejším režimem, přesto se tito lidé v naprosté většině v listopadu 1989 okamžitě postavili na stranu Občanského fóra a dali mu své sekretariáty a kanceláře k dispozici, ale zamlčováním některých skutečností svoji vlastní historii rozhodně nevylepšíme…

Listopadové události však nespadly jaksi „z nebe“, půda pro ně byla dávno připravena, společnost změnu očekávala. Teprve nyní po dvaceti letech jsem si mohl v Lidových novinách 29.10. 2009 přečíst udání na mě, které kdosi v polovině října r. 1989 poslal na ÚV KSČ. Na stránce, kde se publikují dřívější zprávy, pod nadpisem: „Tajně pro ÚV KSČ - Kdy odstavíme KSČ od vesla?“ je publikován dopis na ÚV KSČ, kde si pisatel stěžuje, že na besedě v Semilech, kterou pořádala jako veřejnou schůzi Československá strana socialistická, na otázku z pléna „Kdy už s těmi komunisty zatočíte, kdy je dostanete je od vesla? Dr. Křeček na to reagoval v tom smyslu, že to již nebude dlouho trvat, jenom co bude vytvořena dostatečně silná jiná politické strana“.

Poučení z Listopadu? Svoboda, která byla tehdy vybojována, je sine qua non kvalitního lidského života, podmínkou nezbytnou, ale zdaleka ne jedinou. Člověk, který nemá práci, nemá zajištěnu existenci své rodiny, který nemá kde bydlet, a který navíc ještě slyší, že to je vlastně jeho vinna, neboť se nedokázal o sebe postarat, chápe svobodu a tím i události, od kterých nás dělí dvacet let, poněkud s menším nadšením, než autoři černobílých komentářů, kteří nad ním ohrnují nos. Jak mi řekl nedávno jeden z mých klientů: „Také jsem tehdy na Václaváku zvonil klíči od svého bytu, ale ty klíče mi nyní majitel sebral….“

Stanislav Křeček

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
42%
Ne
transparent.gif transparent.gif
19%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
39%