Svátek má: Zlata

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Nájemní bydlení pro bohaté chudáky?

Koncepce bydlení tak, jak je Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) předložena, představuje jistě velmi solidní analytický materiál zejména tam, kde analyzuje současnou situaci v bydlení.


Přináší mnoho údajů, ze kterých lze dobře současný stav v bytové politice u nás posoudit. Přináší rovněž často protichůdná stanoviska jednotlivých subjektů zabývajících se bydlením u nás. Aniž by ovšem bylo zřejmé, která stanoviska různých občanských sdružení odpovídají záměrům ministerstva, se kterými ministerstvo souhlasí a využije je v další práci a se kterými nesouhlasí a považuje je za nepřijatelná. Bez takového hodnocení nemají publikovaná stanoviska jednotlivých organizací, podílejících se na bydlení u nás, příliš význam.

Za závažný nedostatek považujeme skutečnost, že nájemní bydlení, jak zřejmě jednoznačně z této koncepce vyplývá, je považováno za podružný způsob bydlení, vhodný spíše pro chudé a sociálně slabé vrstvy obyvatel. To vyplývá z předložení návrhů na různé, jakkoliv zcela nedostatečné, a za současného stavu sociální politiky státu zcela nezajistitelné sociální příspěvky občanům bydlících v nájemních bytech, ze kterých je patrno, že MMR dále počítá s nájemným bydlením jen pro sociálně slabé vrstvy obyvatel. Koncepce neobsahuje žádný údaj nebo záměr, ze kterého by bylo patrno, že MMR považuje nájemní bydlení za plnohodnotný způsob bydlení, pro který se mohou, tak jak je to zcela obvyklé v celé řadě západoevropských zemích, rozhodnout z nejrůznějších důvodů i nikoliv pouze sociálně slabí občané...

Oproti tomuto zjevnému záměru MMR pak stojí skutečnost, že koncepce neosahuje žádný, opět v západoevropských zemích zcela obvyklý, způsob zábran k neodůvodněnému a nespravedlivému růstu nájemného, když je počítáno pouze se zcela neomezeným růstem nájemného, bez jakýchkoliv zákonných omezení takového růstu, což nemá v západoevropských zemích obdoby. Takovýto přístup k nájemnému, dokumentovaný dostatečně již tím, že na návrh MMR upravila vláda i návrh nového občanského zákoníku ohledně růstu nájemného zcela nepřijatelným způsobem (byl vypuštěn údaj o maximálním přípustném růstu ročního nájmu!), pak ovšem je zcela v rozporu s tím, že nájemní bydlení by mělo být bydlením pouze pro chudé. Takže jak? Nájemní bydlení jen pro chudé, ale s neomezeným růstem nájemného? Penězovod ze státního rozpočtu prostřednictvím sociálních dávek?

Zde jsou záměry obsažené v patrně již koaliční koncepci bydlení zcela v rozporu s deklarovanými cíly. Dnešní opozici zřejmě i zde čeká po volbách hodně práce…

Stanislav Křeček

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Která televize má podle Vás nejvíce objektivní a vyvážené zpravodajství?