Svátek má: Julie

Politika

Velikost textu:

Dva v jednom aneb bude Lenka Bradáčová ženou štěstěny?

Dva v jednom aneb bude Lenka Bradáčová ženou štěstěny?

<< EXKLUZIVNĚ >> Prvnizpravy.cz zveřejnily před časem na základě získaných materiálů článek, který vnesl nové světlo do kdysi velmi žhavé kauzy „Masokombinátu Písek“, která započala v polovině devadesátých let a která nebyla dodnes soudy vyřešena.

Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze
1. září 2017 - 07:20

Spor je o stále nevyplacenou Směnku, která má v dnešní době, připočteme-li úroky a příslušenství, hodnotu přes 160 mil. Kč.

PSALI JSME: Učiní Lenka Bradáčová konec éry další podnikatelsko-policejní mafie?

Již více jak dvacet let probíhá soudní spor v kauze Masokombinátu Písek, v dnešní době tento proces aspiruje na podtitul úspěšného hollywoodského filmu „NEKONEČNÝ PŘÍBĚH“. Teprve nedávno rozhodl Nejvyšší soud v dovolání, že Masokombinát Písek musí zaplatit směnku plus příslušenství v hodnotě takřka 160 mil. Kč a vrátil spor zpět k Vrchnímu soudu s popisem, jak má ve věci dále postupovat.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
První nečekaný zvrat ve vleklém soudním sporu se odehrál v březnu r. 2016, kdy se skutečnému majiteli směnky Miroslavu Moškvanovi podařilo shromáždit dostatek důkazů potvrzující jeho verzi a tím poukázal na podvodné jednání svého tehdejšího společníka Tomáše Linharta. V květnu letošního roku proto podal pan Moškvan na Linharta trestní oznámení ve věci neoprávněného vymáhání plnění ze směnky vůči Masokombinátu Písek nejen na místně příslušném policejní oddělení, ale zároveň dokumentaci s žádostí o dozor nad případem zaslal přímo na Vrchní státní zastupitelství Lence Bradáčové. K tomuto kroku ho vedly obavy, že Linhart a jeho stále dobře utajený gang s kontakty na policii a státní zástupce by mohl případ ovlivnit, stejně tak jako tomu bylo v roce 2006.

Anděl smrti aneb „čtyři vraždy stačí, drahoušku“
Tomáše Linharta vyobrazil kdysi trefně ve své reportáži v televizi NOVA v pořadu „Na vlastní oči“ redaktor Josef Klíma. Název jeho reportáže ANDĚL SMRTI poukazoval na sérii čtyř záhadných úmrtí osob, které s Linhartem obchodovali. Doslova hrůzu vzbuzující soudní proces dokresluje i domněnka samotného majitele Masokombinátu Písek Čestmíra Motejzíka, že to byl právě Linhart, kdo nechal zavraždit obchodního ředitele Masokombinátu Jiřího Motejzíka, aby si vynutil vyplacení směnky v původní hodnotě 75 mil. Kč, kterou v té době Čestmír Motejzík odmítal uznat. Pro čtenáře asi nebude překvapením, že později se Linhart u soudu přiznal, že majitelem zmíněné směnky není a nikdy nebyl…

Redakce serveru Prvnizpravy.cz připravovala, jak avizovala, sérii rozhovorů se samotnými aktéry kauzy. Ty se však rozhodla zveřejnit později. Důvodem jsou zcela nová a velmi závažná odhalení možného dalšího trestného činu. Jak ukázala expertní právní analýza nových dokumentů, které má redakce k dispozici, na spáchání tohoto dosud neodhaleného možného trestného činu se podílel samotný majitel Masokombinátu Písek Čestmír Motejzík.

Dvě mouchy jedou ranou aneb o čem Lenka Bradáčová nemá dosud ani ponětí

V roce 2001 podepsala za ZŘUD-Masokombinát Písek Smlouvu o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky předsedkyně představenstva Helena Motejzíková s údajným majitelem směnky Tomášem Linhartetm. Téhož roku byla směnka uložena do úschovy v kanceláři notáře JUDr. Martina Krčmy, a současně byl sepsán protokol specifikující podmínky k vydání směnky.

Na základě této Smlouvy o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky byla panu Linhartovi vyplacena první dílčí částka ve výši 11 mil. Kč. Těchto jedenáct miliónů bylo vyplaceno ve dvou splátkách, v roce 2001 to byla částka 10 mil. Kč, o rok později zbývající milion korun. V rámci pokračujícího sportu a nových skutečností se však majitel Masokombinátu Písek Čestmír Motejzík rozhodl tuto smlouvu vypovědět a odstoupil od ní, a po Linhartovi požadoval navrácení oněch vyplacených 11 mil. Kč.

Dobře utajený podvod

V roce 2006 se však rozhodl Motejzík znovu vyjednávat a uzavřel s Miroslavem Moškvanem, který zastupoval Linharta, Dohodu o narovnání, která se přímo odkazovala na v té době již neplatnou Smlouvu z roku 2001. Panu Moškvanovi, což je skutečný majitel povodní Směnky, totiž zamlčel skutečnost, že od smlouvy z r. 2001, na kterou se v Dohodě o narovnání odkazuje, o rok dříve odstoupil a je tudíž neplatná. Zároveň zamlčel skutečnost, že součástí Smlouvy o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky byl i Protokol sepsaný u notáře JUDr. Martina Krčmy, kde bylo přesně specifikováno, kdy bude Směnka vydána, a kde byla též Směnka uložena.

Na základě této Dohody o narovnání bylo následně vyplaceno Masokombinátem dalších 25 mil. korun! Kuriozitou je i fakt, že těchto dalších 25 mil. korun bylo vyplaceno Čestmírem Motejzíkem i přesto, že věděl, že se dopouští podvodu a trestného činu, neboť samotná Dohoda o narovnání je díky odstoupení od smlouvy z roku 2001 také neplatná. Veškeré tyto skutečnosti však p. Moškvanovi při podpisu této Dohody o narovnání zamlčel.

Redakce serveru Prvnizpravy.cz zaslala p. Motejzíkovi následující otázky, aby mohl některé věci objasnit, popř. vyvrátit. Na dotazy redakce bohužel nereagoval.
OTÁZKY ZASLANÉ ČESTMÍRU MOTEJZÍKOVI:
  1. Jak odůvodníte skutečnost, že jste v roce 2006 připravil s týmem svých právníků Dohodu o narovnání (podepsanou 14.5. 2006 Vámi a p. Miroslavem Moškvanem, který na základě plné moci zastupoval pana Tomáše Linharta), která se odkazovala na původní Smlouvu o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky mezi ZŘUD-MASOKOMBÍNÁT PÍSEK CZ, a.s. a Tomášem Linhartem z roku 2001, od které jste ovšem v roce 2005 odstoupil a tato smlouva se tudíž stala neplatnou, přičemž jste následně na základě též neplatné Dohodě o narovnání vyplatil panu Linhartovi částečnou splátku ve výši 25 mil. Kč.
  2. Jak je tato vyplacená částka (na základě neplatné Smlouvy z r.2001) zaúčtována ve vašem podniku?
  3. Proč jste při podpisu zmíněné Dohody o narovnání podepsané v r. 2006 s p. Miroslavovi Moškvanovi zatajil skutečnost, že původní smlouva z roku 2001, na kterou se odkazujete, je neplatná díky odstoupení od této smlouvy z vaší strany, a zároveň proč jste p. Moškvana neinformoval o Protokolu sepsaného v r. 2001 v kanceláři notáře JUDr. Martina Krčmy, který vzal směnku v celkové výši 75 mil. Kč do úschovy a zároveň Protokolem specifikoval dílčí kroky k uspokojení celkové pohledávky a vydání Směnky?
  4. Vyplacení částky 25 mil. p. Linhartovi jste schvaloval pouze vy ze své funkce, nebo jste měl schválení představenstva, popř. dozorčí rady
  5. Z jakého důvodu jste na žádost skutečného majitele Směnky nezbavil své advokáty mlčenlivosti, aby do této spletité kauzy mohli vnést vysvětlení, popř. svědectví?
  6. Po uzavření Dohody o narovnání v r. 2001 jste dále vyplatil p. Linhartovi částečnou úhradu pohledávky ve výši 11 mil. Kč (v r. 2001 částku 10  mil. Kč a v r. 2002 částku 1 mil. Kč). Když jste v roce 2005 od této Dohody odstoupil a po panu Linhartovi jste požadoval navracení oněch zmíněných a vyplacených 11 mil. Kč, došlo ze strany p. Linharta k navrácení této částky? V případě že ano, jak je tato částka zaúčtována. V případě že nikoli, jaké další kroky jste posléze podnikl vůči p. Linhartovi k navracení vyplacených peněz, a dále byla k dnešnímu dni tato částka 11 mil. Kč p. Linhartem Vám vrácena?
„Český Cattani v sukních“ je jak se zdá, žena štěstěny

Tato obludná kauza, která v dnešní době nejenže neukazuje Českou republiku jako dobře fungující právní stát, ale zároveň vrhá špatné světlo jak na českou justici, tak i na práci některých státních zástupců a složek Policie ČR. Možná díky odhodlání a vytrvalosti původního majitele směnky Miroslava Moškvana a usilovné práci vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové bude po dvaceti letech možná učiněno spravedlnosti za dost, a dokonce v rámci jednoho nekonečně dlouhého soudního sporu bude jako pomyslná třešnička na dortu odhalení dalšího závažného trestného činu se škodou za téměř čtvrt miliardy korun.

(svob,prvnizpravy.cz, foto: archiv)